van Ittersum, M. “Henk Nellen, Geen Vredestichter Is Zonder Tegensprekers. Hugo De Groot, Geleerde, Staatsman, Verguisd Verzoener”. Early Modern Low Countries, vol. 6, no. 1, June 2022, pp. 167-9, doi:10.51750/emlc12181.