[1]
P. Delsaerdt, “Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (eds.), Tot publijcque dienst der studie. Boeken uit de Bibliotheca Thysiana”, EMLC, vol. 7, no. 2, pp. 260–262, Dec. 2023.