editors, F. the (2017) “I. Storm van Leeuwen-Van der Horst, Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en paul Hurgonje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769”, Early Modern Low Countries, 1(1), p. 200. doi: 10.18352/emlc.21.