Delsaerdt, P. (2023) “Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (eds.), Tot publijcque dienst der studie. Boeken uit de Bibliotheca Thysiana”, Early Modern Low Countries, 7(2), pp. 260–262. doi: 10.51750/emlc18377.