Roelens, J. (2021) “Rolf Hage, Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795”, Early Modern Low Countries, 5(2), pp. 386–388. doi: 10.51750/emlc11345.