Delsaerdt, Pierre. 2023. “Wim Van Anrooij En Paul Hoftijzer (eds.), Tot Publijcque Dienst Der Studie. Boeken Uit De Bibliotheca Thysiana”. Early Modern Low Countries 7 (2):260-62. https://doi.org/10.51750/emlc18377.