editors, F. the. (2017). I. Storm van Leeuwen-Van der Horst, Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en paul Hurgonje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769. Early Modern Low Countries, 1(1), 200. https://doi.org/10.18352/emlc.21