Delsaerdt, P. (2023). Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (eds.), Tot publijcque dienst der studie. Boeken uit de Bibliotheca Thysiana. Early Modern Low Countries, 7(2), 260–262. https://doi.org/10.51750/emlc18377