[1]
Delsaerdt, P. 2023. Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (eds.), Tot publijcque dienst der studie. Boeken uit de Bibliotheca Thysiana. Early Modern Low Countries. 7, 2 (Dec. 2023), 260–262. DOI:https://doi.org/10.51750/emlc18377.